logo quarella

stone surface for italian lifestile

polaganje - osnovne indikacije

osnovne indikacije za polaganje kod standardnih uvjeta u građevinarstvu ne odstupaju u osnovi od načina polaganja keramičkih materijala. za aplikacije kod van standardnih uvijeta ; predviđenih većih opterećenja , velikih formata , posebnih termo-hidrometričkih uvijeta i slično, dobra je norma konzultirati tehničku službu quarelle i tehnologa proizvođača ljepila za dobivanje prilagođene stavke tehničkog opisa.

standardni uvjeti preporučuju korištenje ljepila na cementnoj bazi, brzog vezivanja sa malim udjelom vode ( npr granirapid , mapei), dok kod većih formata i posebnih uvjeta treba koristiti poliuretanska dvokoponentna ljepila .

podloga ravna +- 2mm, suha sa relativnom vlažnosti ispod 2 % , kompaktna i čvsta. fuge između pločica širine 2-3 mm , i do 5 mm uz zidove ispod cokla, diletacione fuge sa poljima cca 4/4 m. i 5/5 m . u slučaju grijanih podova podloga mora biti potpuno suha sa posebnom pažnjom posvećenom izvođenju diletacija .

mora biti garantirano prijanjanje ljepila po čitavoj površini pločice, nanošenjem ljepila zupčastom špatulom osim na podlogu i na čitav donji dio pločice .

mrlje i ostaci ljepila i fug masa moraju biti odmah odstranjeni sa neutralnim detergentima za kamen .

elementi stepeništa , prozorske klupčice i slično polažu se kao kod prirodnog kamena . sve završene površine treba očistiti i zaštititi u fazi trajanja gradilišta, da se izbjegnu ostečenja, ogrebotine i slično.

intresanta su iskustva na ovim prostorima sa polaganjem velikih formata i malih presjeka kamenog kompozita quarella, preko postojećih starih podova od kamena i teraca / tehnologija mapei /, čime su sa malim građevinskim radovima, na ekonomičan način, potpuno obnovljeni podovi i stepeništa objekata, neznatnim dizanjem kota za samo 20 mm.

primjeri obrade, pultevi, stepenista i obloge

ventilirana pročelja

montaža ventiliranog pročelja mora biti povjerena specijaliziranoj iskusnoj tvrtki, obskrbljenoj za to potrebnom opremom. projekt mora biti izraden od strane profesionalaca struke koji uzimaju u obzir više faktora; lokaciju, tip oblaganja, način ankerisanja i tip nosive strukture, visinu, brzinu vjetra, maximalnu i minimalnu temperaturu, maximalne dnevne temperaturne oscilacije i drugo. crteži prikazuju neke primjere "tradizionalnog" i tehnički naprednijeg sistema