logo quarella

stone surface for italian lifestile

quarella industrijski kameni kompozit:
homogenost, duktilnost, trajnost, čistoča i ravnomjernost boje, estetski doprinos - kvaliteta

prednost quarelle prema keramici i prirodnom kamenu je mogućnost korištenja velikih formata malih presjeka, kod popločavanja i oblaganja, kombinirajući sa ostalim elementima kao stepenice, prozorske klupčice i slično, izrađenih po mjeri iz ploča velikih dimenzija, debljine 2 i 3 cm, istog materijala.

uz čistoću i ravnomjernost široke palete boja i dezena omogućava projektantu kreativnu realizaciju.

quarella materijali - izbornik